Groenadoptie

Groenadoptie

De gemeente geeft inwoners de mogelijkheid om openbaar groen in hun buurt zelf in te vullen en te onderhouden. Dit noemen we groenadoptie. Denk hierbij aan het groenstrookje naast uw woning  of de plantenbak bij u voor de deur.
Wilt u iets anders adopteren; in overleg met de gemeente kan bekeken worden wat er mogelijk is. Zo worden er in de wijken Twistvlied en Wickelhof  hanging baskets geadopteerd.
Er is veel mogelijk, maar er zijn ook spelregels.
Het groen dat u adopteert blijft openbaar toegankelijk. U mag er dus geen hek omheen zetten of anderen de toegang ontzeggen. De grond is en blijft eigendom van de gemeente. Groenstroken voor verkoop of verhuur, onderdelen van de hoofdgroenstructuur en de bomen kunnen niet geadopteerd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.derondevenen.nl (zoeken op groenadoptie). Of u kunt contact opnemen met Witte Kooiman, afdeling Inrichting en Beheer Openbare ruimte, via  w.kooiman@derondevenen.nl