Bestuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert één keer per maand.  De notulen van de maandelijkse bestuursvergadering van de vereniging zijn op aanvraag beschikbaar. Uw verzoek kunt u mailen naar secretaris@dorpsbelangenbaambrugge.nl

In 2019 is de samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Reinier Bloemer
Secretaris: Warner Bruins Slot
Bert van Walbeek

Abbey Morsink-Gieske
Joost de Groot

Dus Versloot

Petra Verboom

Carel Helsdingen (aspirant

 

foto bestuur 7-7-2016 IMG_0618

 

Bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge:

Voorgrond:Gerard de Korte en Reinier Bloemer. Achter: Warner Bruins Slot, Bet van Walbeek, Abbey Morsink en Joost de Groot

De bestuursleden stellen zich voor:

 

Reinier Bloemer

IMG_0086Na vijftien jaar in Abcoude gewoond te hebben, ben ik in 1990 verhuisd naar het Zand- en Jaagpad. Daar woon ik, sinds 1996 samen met Anke (we hebben geen kinderen), in een bescheiden huis met een grote tuin, waarin een kruiden- en moestuin, fruitbomen, kippen en schuren. En een zelf gezaagde en gekloofde voorraad kachelhout voor de komende vier jaar (we verwarmen ons huis voornamelijk met een houtkachel). Genoeg zaken om mijn dagen te vullen, sinds ik gepensioneerd ben. En toch wil ik ook tijd besteden aan de leefbaarheid van ons dorp. Want ik vind het belangrijk dat wij als inwoners van deze gemeenschap de kans pakken om initiatieven naar ons toe te halen, waarmee we kunnen zorgen dat er in en rond ons dorp dingen gebeuren zoals wij willen dat ze gebeuren. En dat we dingen kunnen voorkomen waarvan we willen dat ze niet gebeuren.
De laatste vijf jaar heb ik veel ervaring met belangenbehartiging opgedaan bij een andere vereniging in de voormalige gemeente Abcoude, en in de Wmo-raad van hetzelfde Abcoude. Die ervaring ga ik de komende jaren gebruiken om de leefbaarheid in Baambrugge positief te beïnvloeden.

 

 

Warner Bruins Slot

Warner Bruins SlotBijna 30 jaar bewoon ik nu met Charlotte en (tot voor enkele jaren) onze drie kinderen het meest centraal gelegen huis van Baambrugge: het huis tegenover het Dorpshuis. Lokaal heb ik diverse functies vervuld, met name in het bestuur van de tennisclub – vroeger – en nu in de kerkenraad van de Dorpskerk. Ik heb altijd de ambitie gehad om een nog algemener belang te dienen en toen ik werd geconfronteerd met de vacature van secretaris van de dorpsraad heb ik niet lang hoeven twijfelen. Geen zesde penningmeesterschap, geen voorzitterschap, maar lekker iets doen waar ik zelf denk goed in te zijn: schrijven. Gepensioneerd ben ik nog niet, maar als vrije jongen kan ik mijn (spaarzame) vrije tijd toch beter dan gemiddeld plannen. Tot heil van het dorp, mag ik hopen.

 

Joost de Groot

joost-de-groot-img_1836Ik ben opgegroeid in Abcoude en heb van jongs af aan al boer willen worden. Wekelijks ging ik al met mijn vader naar de boerderij in Baambrugge.

Nu boer ik inmiddels samen met mijn 2 zoons op het melkveebedrijf aan de Binnenweg.

Toen ik werd benaderd voor de Dorpsraad heb ik daar wel even goed over moeten nadenken, gezien mijn drukke werkzaamheden op de boerderij. Maar na een paar bezoeken van de vergaderingen van de Dorpsraad werd ik enthousiast en besloot me hiervoor te gaan inzetten.

In de komende jaren wil ik me inzetten voor natuur en landschap in onze prachtige woonplaats waar onze boeren zo bepalend zijn met hun boerderijen.

Dus Versloot

 

Petra Verboom

  

 

 

 

 

 

Carel Helsdingen

Abbey Morsink-Gieske

foto-abbeyIets langer dan 7 jaar bewoon ik samen met Pieter het één na centraalst gelegen huis van Baambrugge; het huis naast Warner en Charlotte. Inmiddels zijn we 3 kinderen rijker en is het bij ons thuis een gezelligheid en drukte van jewelste. In onze eerste jaren in Baambrugge, waren we de blauwdruk van de modelforens: veel onderweg en weinig in Baambrugge.

Vanaf de geboorte van onze tweede zoon heb ik het bankwezen vaarwel gezegd en ben ik vanuit huis gaan werken om onze wijnhandel/wijnwebsite verder uit te bouwen. Inmiddels hebben we onze ondernemersactiviteiten nog verder uitgebouwd door ook Kamado’s (keramieken barbecues) te importeren en verkopen.

Het is duidelijk dat ik mijn forensenstatus inmiddels ben verloren en daardoor voel ik me ook veel meer verbonden met Baambrugge en de omgeving. De vacature als bestuurslid voor de dorpsraad kwam dan ook precies op tijd. Binnen de dorpsraad ben ik verantwoordelijk voor de communicatie. Denk  hier bij aan de website, de nieuwsbrief, mailings enz..

Daarnaast ben ik door de meervoudig complexe handicap van onze oudste zoon inmiddels ook zeer goed bekend met de wondere wegen van de WMO, PGB’s, voorzieningen, alles wat hieraan gelieerd is én vooral in het verzinnen van creatieve oplossingen. Dit gebied heeft dan ook mijn bijzondere aandacht.

 

Bert van Walbeek

Bert van WalbeekIk ben als boerenzoon opgegroeid in Abcoude, maar woon sinds 1969 in Baambrugge. In mijn werkzame leven heb ik een aannemers- en timmerbedrijf in Baambrugge opgebouwd, maar een aantal jaar geleden heb ik het stokje overgedragen aan mijn jongste zoon  Roelof. De affiniteit met wonen, bouw en infrastructuur is echter altijd gebleven. Met enthousiasme zet ik mij vooral op praktische wijze in om het wonen in Baambrugge voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken. Ik heb indertijd meegedraaid in de klankbordgroep voor de Ijsvogelwijk, en heb recentelijk met een aantal dorpsgenoten het initiatief genomen om in goed overleg met de gemeente eigen onderhoud te verzorgen van het groen in de wijk Ijsvogel.  Ik ben getrouwd met Adri, heb drie kinderen die inmiddels zelfstandig zijn, en we zijn de trotse grootouders van 2 kleinkinderen.+