Enquêtes

Op 19 maart 2015 heeft het bestuur aan alle leden waarvan het e-mailadres bekend is een e-mail gestuurd met de volgende tekst:

Beste leden,
De Dorpsraad wordt verzocht zich uit te spreken over de wens om het zwembad van Abcoude te vernieuwen. Help ons met je mening en stuur je antwoorden op de volgende vragen terug:

[] ben je van mening dat het zwembad vernieuwd moet worden? (investeringskosten: circa 4 miljoen euro; onderhoud per jaar: onbekend). Ja of neen?
[] als het vernieuwd wordt, hoe vaak verwacht je er per jaar gebruik van  te gaan maken?

Stuur je antwoord terug voor woe 25 maart, dan kunnen wij dat gebruiken in ons gesprek met de onderzoekers. Dank voor je reactie.
Vriendelijke groet,  Reinier Bloemer

=============================

 

De verwerking van de enquête kunt u hier downloaden.