Buurtkamer Baambrugge

Buurtkamer Baambrugge wordt geopend!

Buurtkamer 001 Buurtkamer 002

Beste Baambruggers.

Betreft: de opening van de Buurtkamer in Baambrugge,

U heeft vast al gehoord van de oprichting van de Buurtkamer in Baambrugge in De 5 Bogen. Dinsdag a.s. 6 oktober 2015 om 10 uur is de opening.  Daarna vindt de Buurtkamer iedere week op dinsdagochtend plaats van 10 tot 13 uur. Ik hoop dat u ons enthousiasme deelt en eens  komt  kijken  hoe het is in de Buurtkamer. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen vond de realisatie van de Buurtkamer in Baambrugge belangrijk, en heeft intensief mee gewerkt aan de oprichting ervan. Andere initiatief nemers zijn: Tympaan-De Baat, GroenWest, Careyn Thuiszorg, Maatschappelijk Werk en Zorgcentra De Ronde Venen.

Waarom een buurtkamer?
Een buurtkamer speelt in op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen. Zeker voor hen is het belangrijk om actief te blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven en anderen te ontmoeten in de eigen buurt met aandacht en zorg voor elkaar. Juist in deze tijd is het van wezenlijk belang dat mensen in buurt en dorp iets voor elkaar kunnen betekenen. Samen een ieder het gevoel geven dat het prettig wonen en leven in een dorp is.
Hoe komt een buurtkamer tot stand?
In De Ronde Venen is het initiatief voor Buurtkamers genomen door Tympaan-De Baat, in samenwerking met o.a. Woningcorporatie GroenWest, Careyn Thuiszorg, Maatschappelijk Werk en zorgcentra De Ronde Venen en uiteraard de gemeente.

De coördinator heeft contact met de wijkcomités,  vrijwilligersorganisaties die met ouderen werkzaam zijn, de wijkverpleegkundige, de thuiszorg en de wijkagent. Momenteel zijn er in 4 kernen van De Ronde Venen Buurtkamers, te weten in Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Vinkeveen. Er wordt steeds een locatie gezocht die voor ouderen makkelijk bereikbaar is en waar een “eigen” huiselijke sfeer gecreëerd kan worden.

Meer vrijwilligers zijn welkom!
Een buurtkamer is er niet zomaar. Alleen met een gezellige ruimte met open inloop zijn we er niet! Uiteraard zijn er mensen nodig die graag als gastheer of gastvrouw willen fungeren en vrijwilligers die af en toe activiteiten organiseren en begeleiden. En natuurlijk moeten we met elkaar mensen enthousiast maken om de buurtkamer te bezoeken.
Vindt u het leuk om zorg te dragen voor een prettige sfeer, de koffie en thee, maar kunt u ook goed luisteren en een groepsgesprek voeren?
Wilt u een activiteit begeleiden? (Bv spelletjes, creatieve activiteiten als bloemschikken, schilderen, enz.) Wilt u buurtbewoners ophalen uit de wijk en naar de Buurtkamer brengen? Wilt u kortom meehelpen de buurtkamer Baambrugge gestalte te geven? Of misschien kent u wel iemand die eigenlijk wel iets voor de mede-buurtgenoten wil doen? Ook vrijwilligers die slechts een deel van het jaar ingeroosterd willen worden zijn welkom.

Vrijwilligers werken zelfstandig in teams, worden intensief begeleid door de coördinator en kunnen deelnemen aan diverse cursussen vanuit het welzijnswerk. U wordt van harte uitgenodigd om mee te helpen ook in Baambrugge een Buurtkamer op te zetten!

Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Annemarie Keja via E-mail a.keja@stdb.nl of telefoon nummer 0294-284824

Klik op de volgende link voor de beschrijving van de  VACATURE buurtkamer baambrugge en abcoude.

*****************

Kerstdiner 2015 in de Buurtkamer

Jumbo kerstdiner in Abcoude en Baambrugge

 Ruim 30 buurtkamergasten uit Baambrugge en 30 ouderen uit Abcoude hebben afgelopen kerst een prachtig diner en/of lunch genoten dat gedoneerd werd door supermarkt Jumbo in Vinkeveen. Beide maaltijden; in de gloednieuwe Buurtkamer van Baambrugge een lunch, en in de vertrouwde Angstelborgh in Abcoude een gratis avonddiner, werden met veel liefde bereid en de tafels mooi opgemaakt door onze zeer enthousiaste vrijwilligers.

De ingrediënten voor deze maaltijden werden gedoneerd door Jumbo Supermarkten en haar klanten. Tijdens de actie ‘Doe mee en doneer een diner’ riep de supermarktketen klanten op om samen gerechten met hen te doneren voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Dat resulteerde in zo’n groot succes dat dankzij deze actie 152.000 mensen van een kerstdiner/-lunch hebben kunnen genieten.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, werkte Jumbo in deze actie samen met Voedselbanken Nederland, Het Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Humanitas, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Sensoor, Coalitie Erbij en de MOgroep.

JUMBO BB kerst JUMBO Kersttafel BB BK