Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering 2020

Algemene Leden Vergadering 2020 van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge. Donderdag 12 maart 2020 in “De 5 Bogen”, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge nodigt de leden van de vereniging uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 12 maart in het dorpshuis De 5 Bogen. Start is om 20 uur; zaal open om 19.30 uur. De vergadering zal tot circa 20.45 uur duren. Daarna is het pauze.
Na de pauze krijgen verscheidene verenigingen en personen gelegenheid hun plannen te presenteren. Zie de agenda.
Baambruggers die nog geen lid zijn van de vereniging, en wel vinden dat ze het moeten worden, zijn ook van harte welkom. U kunt zich ter plekke aanmelden als lid.
Tot ziens op donderdag 12 maart in De 5 Bogen!

Agenda Algemene Leden Vergadering 2020 van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge
donderdag 12 maart 2020 in “De 5 Bogen” zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

 1. Opening.
 2. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 14 maart 2019.
 3. Vaststellen sociaal jaarverslag 2019.
 4. Financiën
  – Verslag kascontrolecommissie (Hadewich Kleipool en Rogier van Oostrom).
  – Vaststellen financieel jaarverslag 2019.
  – Vaststellen begroting 2019.
  – Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie.
 5. Vaststellen contributie 2021.
 6. Presentaties van de werkgroepen over voornemens in 2020.
  Hierbij wordt de inbreng van de leden zeer gewaardeerd.
 7. Benoeming bestuursleden.Dit jaar hoeven volgens het rooster van aftreden geen bestuursleden af te treden. -Steven Schotte heeft aangeboden om in het bestuur zitting te nemen. Steven zat al in het bestuur van 2014 tot 2016 Na een korte tijd in het buitenland gewerkt te hebben, woont hij weer op zijn oude stek in Baambrugge. Het bestuur draagt Steven voor als nieuw bestuurslid. – Carel Helsdingen heeft aangeboden om in het bestuur zitting te nemen. Carel woont al bijna drie jaar in Baambrugge. Het bestuur draagt Carel voor als nieuw bestuurslid. -Reinier Bloemer heeft aan gegeven na acht jaren uit het bestuur te willen stappen. Naar een vervanger wordt nog gezocht.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting van de vergadering.
 10. • Pauze
 11. Na de pauze worden over de volgende onderwerpen korte presentaties gegeven
  -energie coöperatie; door Robert Vermeulen, voorzitter Veenwind
  -bermbeheer; door Robert Jan Prins, lid van de werkgroep Groen
  -knotgroep; door Britt den Kruijer, coördinator knotploeg
  -75 jaar bevrijding; door, Rik Wever, voorzitter van de Oranje Vereniging
  -concerten in onze dorpskerk; door Charlotte Bruins Slot, bestuurslid KSAB
  -inzameling oud papier; door Jan Maarten de Groot, voorzitter van BEO

Voor het Verslag ALV2019, het sociaal jaarverslag 2019, het financieeljaarverslag2019, en de decharge verklaring van de kascontrolecommissie verwijzen wij naar www.baambrugge.buurbook.nl/jaarverslag