Nieuwsbrief

Het bestuur streeft ernaar om in ieder geval vier keer per jaar een papieren Nieuwsbrief uit te brengen. Deze wordt in het dorp verspreid.