Lid worden

Meld u nu aan als lid van de Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge. Samen staan we sterk!
Het inschrijfformulier voor de vereniging kunt u hier downloaden:

INSCHRIJFFORMULIER

 

 

De oprichtingsbrief van de vereniging die in oktober 2007 geschreven is:

 

Dorpsgenoten!…….

Baambrugge is een Kleine Kern geworden. Een landelijk dorp dat leefbaar is maar dat vooral ook moet blijven. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarvoor is een Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge van onmiskenbaar belang.

Minder lijdzaam afwachten, maar in plaats daarvan zelf mee(be)sturen vanuit Baambrugge en zelf initiatieven ontplooien. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen vormt de Dorpsraad. De Dorpsraad zal onze gemeenschappelijke belangen behartigen en de stem van Baambrugge laten doorklinken bij de gemeente, provincie en andere (overheids) organisaties. Veel andere (kleine) dorpen zijn ons voor gegaan en met succes.

Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

De gemeenteraad van Abcoude (en later De Ronde Venen) heeft het initiatief zeer positief ontvangen en inmiddels bevestigd de Dorpsraad als serieuze gesprekspartner te accepteren. Er is een divers aantal zaken dat onze aandacht verdient, nu en in de nabije toekomst. Daarbij valt te denken aan:

  • Ons Dorpshuis De Vijf Bogen
  • Het behoud van het bestaande winkelbestand in het dorp
  • Het verbeteren van voorzieningen voor de jeugd en ouderen
  • Het koesteren van het dorpse, landelijke en groene karakter van Baambrugge.
  • De Dorpsraad zal zich actief opstellen en ook bestaande verenigingen en belangengroepen kunnen ondersteunen.

Er is bewust gekozen voor een vereniging. De Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge is er door en voor de Baambruggers. Een ieder die zich de toekomst van Baambrugge aantrekt moet wel lid worden van deze vereniging.

Met een lidmaatschap kunt ook u uw stem laten horen en invloed uitoefenen.

De vereniging is een democratisch model. Ieder lid heeft een stem en iedere stem doet er toe. Er wordt een bestuur gekozen door de leden. Het bestuur zal verantwoording afleggen aan de leden, via de ledenvergaderingen. De Akte van Oprichting is op 4 oktober 2007 bij de notaris gepasseerd. De Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge bestaat.

Wij doen een oproep aan alle bewoners van Baambrugge om zich aan te melden als lid! Alleen met (veel) leden heeft de Vereniging immers bestaansrecht en slagkracht. U kunt zich aansluiten bij de Vereniging door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren. Ook roepen wij de besturen van alle bestaande verenigingen en stichtingen in Baambrugge op het initiatief en de oprichting van de vereniging Dorpsbelangen Baambrugge te ondersteunen.

De contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging bedraagt € 7,50 per persoon per jaar. Een gezinslidmaatschap kost € 15,00 per jaar.

Met Baambrugse groet,

Piet Hein Bellaar
Reinier Bloemer
Tim van Bodegraven
Paul Boontje
Adriaan Bouwdewijn
Reinier Schlingemann
Toos van der Weijden

VERENIGING DORPSBELANGEN BAAMBRUGGE
Secretariaat:
P.a. Dorpshuis De Vijf Bogen
Pr. Margrietstraat 10
1396 JX Baambrugge

 

KvK 302.30.744 | Website www.dorpsbelangenbaambrugge.nl