Financiën

Vereniging dorpsbelangen Baambrugge

Het financieel jaarverslag 2013kunt u hier downloaden:

Staat van Baten&Lasten en Balans en Begroting per 20131231  en

verklaring van decharge 2013

Over het jaar 2012 zijn te downloaden:

2012 Staat InkUitg + Balans

jaarafsluiting en decharge dorpsraad 2012

Over het jaar 2011 is te downloaden:

Beheer Dorpsraad per 31-12-2011