Informatie gemeente

Gemeente De Ronde Venen

13 april 2016: Nieuwsbericht gemeente De Ronde Venen

Aanleg snel internet in buitengebied van De Ronde Venen (Als buitengebied wordt gezien het gebied waarin geen kabelaansluiting in de woning aanwezig is.)

Snel internet in het buitengebied van De Ronde Venen kan binnen een jaar worden aangelegd. Enige voorwaarde is dat 60 procent van de bewoners van het buitengebied aangeeft van snel internet gebruik te willen maken. Woont u in het buitengebied en wilt u genieten van de gemakken van internet via glasvezel? Meld u dan aan via de website www.derondevenen.snelinternetbuitengebied.nl.
Voor inwoners die in de kernen wonen is het waarschijnlijk een onbekend fenomeen, maar bewoners van de buitengebieden is het dagelijkse praktijk: filmpjes die eindeloos bufferen, het binnenhalen van foto’s dat minuten duurt en het versturen van bestanden kost zoveel capaciteit dat minutenlang geen internetverkeer mogelijk is. De trage internetverbinding is het gevolg van het feit dat inwoners en bedrijven in het buitengebied nu veelal geen kabel hebben en gebruik maken van traag internet via DSL/ telefoonlijn of zeer dure alternatieven zoals satelliet internet. Als buitengebied wordt gezien het gebied waarin geen kabelaansluiting in de woning aanwezig is.

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in januari besloten de vraag van inwoners van het buitengebied naar snel internet te inventariseren en te bundelen. Als 60 procent van hen aangeeft van snel internet gebruik te willen maken en bereid is hiervoor een contract aan te gaan, dan zijn verschillende bedrijven bereid dit aan te leggen. Als voldoende mensen zich aanmelden wordt dit jaar met de werkzaamheden begonnen. Naar gelang het pakket dat wordt afgenomen betaalt een inwoner van het buitengebied evenveel tot enkele euro’s meer dan wat een inwoner in de kern nu betaalt.

De komende tijd wordt een campagne gevoerd om de animo onder bewoners van het buitengebied te peilen. De gemeente heeft hiervoor het bedrijf DICO Breedband Buitengebied uit Waverveen in de arm genomen. 25 inwoners uit het buitengebied hebben al aangegeven graag van snel internet gebruik te willen maken en zullen als ambassadeur optreden.

Wethouder Anco Goldhoorn: ,,Een snelle internetverbinding is tegenwoordig, net als gas, water en elektriciteit, een eerste levensbehoefte. Informatie wordt steeds meer via internet gedeeld en om daar gebruik van te kunnen maken is een goede en snelle verbinding noodzakelijk. Daarnaast is er veel economische bedrijvigheid in het buitengebied die belang heeft bij een snelle verbinding. Ik denk dat de aanleg van snel internet bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid in het buitengebied.’’

Inwoners die zich willen aanmelden kunnen dat doen via de website www.derondevenen.snelinternetbuitengebied.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het onderwerp.

 

****************

Zie voor meer informatie over de gemeente  de website van de gemeente: www.derondevenen.nl en natuurlijk ook de subpagina’s onder deze hoofdpagina.