Bouwen en wonen

Structuurvisie

Op het gebied van bouwen en wonen volgen we nauwlettend ontwikkelingen op dit gebied. Zo zijn we in het eerste halfjaar van 2012 actief bezig geweest met de deel structuurvisie Baambrugge.  Er zijn hiervoor 2 avonden georganiseerd in het dorpshuis de vijfbogen met als doel de burgers van Baambrugge te informeren over wat de structuurvisie inhoud maar vooral om de wensen van de burgers helder te krijgen.
We zijn op die avonden actief bezig geweest met de kader nota structuurvisie die de gemeente De ronde Venen had opgesteld. Met al de reacties die op de avonden genoemd zijn hebben wij  een reactie nota opgesteld welke aan de Beleidsmedewerker van de gemeente Meneer Anna Hage is aangeboden. Met de reacties gaat er nu een concept deelvisie opgesteld worden welke we in het najaar van 2012 verwachten van de gemeente DRV. Over dit concept deel visie wordt weer een bevolkingen inspraak georganiseerd.
Daarna wordt de Deelstructuurvisie Baambrugge door de gemeenteraad vastgesteld.

Een presentatie over de Structuurvisie kunt u hier downloaden: Structuurvisie

Woningbouw

Afgelopen jaar is er gebouwd in Baambrugge zo is de wijk Ijsvogel  zo goed als afgerond. Maar wij zijn er nog niet klaar mee, want bij de toewijzing van de woningen van Ijsvogel is een grote groep belangstellende teleurgesteld, namelijk de alleenstaande van 18 tot 55jaar. Ook zijn 3 vrije bouwkavels onverkoopbaar gebleken.

Wij gaan de komende tijd B&W en gemeente De Ronde Venen  en de Woningbouw coöperatie Groen west eraan blijven herinneren dat hier nog een oplossing voor moet komen.
Om duidelijk te maken wat en hoe wij dat willen hebben we  stellingen opgesteld, waar vanuit we de afgelopen tijd acties hebben ondernomen en in de toekomst gaan ondernemen om te zorgen dat ons dorp een evenwichtige bevolkingsopbouw behoud.
Maar ook om nieuwe projecten te toetsen aan de behoeft van de bevolking van Baambrugge zijn deze stellingen.

De 7 stellingen voor bouwen en wonen van Bammbrugge.

  1. Bouwen naar behoefte.

-Momenteel is er behoeft aan woningen voor eenpersoons huishoudens van 60 tot 70 m2

  1. Geen grootschalige projecten.
  2. Alleen Inbrie woningbouwprojecten.
  3. Bouwen kosten/baten neutraal.
  4. Evenwichtige leeftijdsopbouw nastreven. Bevordering van sociale contacten en mantelzorg.
  5. Kleinschalig woon-zorgcentrum (particulier) mogelijk.
  6. Geen fantasieloze architectuur.  Dorps karakter moet gehandhaafd blijven; laagbouw, groen, ruimte en harmonisch. Bestaande infrastructuur moet passen bij bebouwing.

Kromwijck

Een nieuw woningbouwplan wordt momenteel voorbereid, het gaat om het stuk Weiland binnen de bebouwdekom tussen de Rijksstraatweg en het zand en jaagpad.

Ook hier volgen wij de ontwikkelingen op de voet en toetsen de plannen aan onze woonstellingen en de meningen van de bevolking die we op de avonden over de kader nota structuurvisie hebben genoemd.

Graag willen we ook u mening over deze genoemde onderwerpen horen, we staan er open voor. Contact kan via het e-mail adres van ons secretariaat.

Gerard de Korte