Rechtspraak & Naam

Baambrugge viel onder het gerecht van de heren van Abcoude. Het gerechtsgebouw was gevestigd in het pand aan de Rijksstraatweg hoek Brugstraat, tegenover Boekhandel Sprey, in Abcoude.“Prisma Nederlandse plaatsnamen” door Gerald van Berkel/KeesSamplonius eerste druk 1995: Baambrugge (Gemeente Abcoude) werd in 1573 geschreven als Bambrug. In 1639 Bambrugge. Het bevat, in het 1e lid, het woord “Ban”: lager rechtsgebied.
De betekenis wordt dan: brug die twee banen scheidt, of waarvan onderhoud aan zekere rechtsdwang was onderworpen. De plaatsnaam komt ook voor in België.ABCOUDE-BAAMBRUGGE
De huidige gemeente Abcoude was tot 1941 verdeeld in twee gemeenten (voorloper van de huidige gemeente structuur): Abcoude-Proosdij en Abcoude-Baambrugge.
Het gemeentehuis van Abcoude stond in Abcoude-Proosdij (Raadhuisplein) en van Abcoude-Baambrugge stond aan de Rijksstraatweg in Baambrugge.

Kerkelijk vormden de hervormden van Abcoude en Baambrugge tot 1633 één gemeente. Baambruggers weigerden echter mee te betalen aan de restauratie van de kerk in Abcoude, vandaar de splitsing.

Juridisch waren Abcoude-Proosdij en Abcoude-Baambrugge twee “heerlijkheden.”Abcoude viel gedeeltelijk onder het gezag van het kapittel van Sint-Pieter te Utrecht
terwijl het andere deel van Abcoude en Baambrugge een afzonderlijk gerecht vormden.

Tijdens de Franse bezetting werden beide “heerlijkheden” tot één gemeente gevormd. Onmiddellijk vormden de Baambrugse raadsleden een eigen gemeenteraad voor het dorp. Zo ontstonden er twee gemeenten met één burgemeester en één gemeentesecretaris.

De grens tussen beide gemeenten liep in het dorp Abcoude langs het Gein en de Angstel. Dat betekende dat Abcoude dus twee verschillende dorpsbesturen had. Het dorp Baambrugge was gemeente Abcoude-Baambrugge.
In 1869 werden de dorpen in wijken verdeeld. Baambrugge was wijk B en C.
In 1930 hebben beide gemeenten vaste straatnamen gekregen.

Het aantal inwoners van Baambrugge bedroeg in:
1832 Ca. 1400
1 januari 2003 1385
1 januari 2004 1391
1 januari 2008 1321

In 1849 vond er in de gemeente Abcoude Baambrugge een volkstelling plaats.
Er waren toen 199 huisnummers. De telling begon in de Velterslaan en liep via de Rijksstraatweg naar Baambrugge en door naar Loenersloot.